القصه، نشر مستقلی‌ست که متعلق به کسی نیست

درباره

نشر القصه

القصه نشرِ مستقلی‌ست در امریکا که با کمکِ جمعی از نویسنده‌های فارسی پا گرفته. هدف ما چاپ کتاب‌های با ارزشی‌ست که به دلیل سانسور یا سرمایه، امکان انتشار در ایران ندارند. ما با ارتباط‌های گسترده‌ای که هست، به دنبال آثارِ ناب می‌گردیم، و به نویسنده‌ها در چاپِ کتاب‌شان کمک می‌کنیم. اثری را که به دست‌مان رسیده، دست به دست می‌گردانیم و در یک جمعِ مشورتیِ پنج شش نفره بررسی می‌کنیم و اگر همگی موافق بودند، کتاب چاپ و منتشر می‌شود. ما به تیراژ و فروشِ بالا فکر نمی‌کنیم. مخاطب‌های ما کتابخوان‌های حرفه‌ای‌اند، هرچند تعدادشان اندک است. ​​​​​​​
 
برای خبرهای جدید، به اینستاگرام القصه سر بزنید.
 
القصه حتماً ایمیل‌های شما را می‌خواند:
info@alqesseh.com
 

آثار منتشر شده​​​​​​​

نویسنده صاحبِ اثر است، نه ناشر!
با کمکِ القصه، نویسنده‌های مستقل کتاب‌هایشان را چاپ می‌کنند و صاحبِ تمامِ حقوقِ مادی و معنوی اثر خودشان هستند.
​​​​​​​

نشر القصه

تمامی حقوقی این سایت متعلق به نشر القصه است.