سنگینی دیگران

۲۵$

قیمت کتاب در آمریکا، کاناد و اروپاا: 25 دلار

«سنگینی دیگران» دومین رُمانِ بهرام مرادی است. اولین رُمانِ او به‌نامِ «خودسَر» در سالِ ۱۳۹۶ منتشر شد. چهار مجموعه‌داستانِ «در شکارِ لحظه‌ها»، «یک بغل رُز برای اسبِ‌ کَهر»، «خنده در خانه‌ی تنهایی» و «مردی آن‌ورِ خیابان، زیرِ درخت» از دیگر آثارِ اوست.

 

 

افزودن به سبد خرید
  • نظرات
سبد خرید